”Sughando heb ik vooral als trainingsactrice leren kennen binnen trainingen voor de politie op het IBT Centrum in Elst.

In modules Huiselijk geweld, Conflicthantering en Psychiatrisch gedrag weet zij op realistische en geloofwaardige wijze het gewenste gedrag neer te zetten. Haar Braziliaanse afkomst geeft haar optreden een extra gepassioneerd allochtoon accent! In haar feed-back is Sughando zeer professioneel en to the point. Ik vind het zeer plezierig met haar samen te werken.”

Theaterbedrijf De Plankenkeet
Johan Koeleman
www.plankenkeet.nl

”Sugandho is zo’n acteur wiens spel alle groepen aanspreekt, van directeur tot vuilnisman, van de jonge vakkenvuller van de supermarkt tot de senior manager van een bank. Ze dringt door tot de essentie van de dagdagelijkse werksituaties van haar klanten en weet daardoor treffend werkbare oefensituaties neer te zetten. Haar werkelijke kracht is misschien nog wel het moeilijkste onderdeel van haar vak. Ze is in staat om de terugkoppeling over het effect van gedrag feilloos af te stemmen op de mate waarin de deelnemer in staat is deze feedback te ontvangen. Niet teveel, niet te weinig, maar precies goed. En daarbij is zij ook nog zeer ondersteunend in de samenwerking met de trainer.”

Drs.Ron Meeldijk trainer/adviseur Moovs/Maxxecure

”Sugandho is een actrice waar ik graag mee werk. Ze vraagt voorafgaand aan een spel wat er precies van haar verwacht wordt. Haar tegenspeler kan aangeven met welk gedrag hij of zij wil oefenen. Sugandho weet dit gedrag in haar spel vervolgens goed neer te zetten. Na afloop van het spel geeft ze aan wat ze in haar rol heeft ervaren. Vanuit die beleving geeft ze heldere feedback die soms confronterend kan zijn, maar nooit respectloos. Haar tegenspeler leert daarmee in korte tijd wat zijn of haar houding op kan roepen en waar verbeterpunten liggen. Die verbeterpunten kunnen gelijk in een nieuw spel geoefend worden en als dat lukt, dan aarzelt Sugandho niet om ook positieve feedback te geven. Ik heb Sugandho graag meegenomen naar een serie agressietrainingen: ondanks haar lengte en postuur, weet ze met overtuiging een agressor neer te zetten waar je fijn op oefenen kan! Daarnaast vraag ik Sugandho soms ook naar haar beleving als je het vanuit het perspectief van een allochtoon zou bekijken. Ze weet dan waardevolle zaken op te merken die helpen een situatie vanuit een nieuw perspectief te zien.”

Odile Seebregts, Portee

”Ik heb Sugandho ervaren als een zeer enthousiaste trainer die de aandacht van iedereen gevangen weet te houden tijdens de training. Bij de voorbereiding krijgt ze de wensen helder van de opdrachtgever en weet deze te vertalen in een training. De training is een prettige afwisseling van theorie en praktisch oefenen. Haar praktijkvoorbeelden zijn levendig. Ze slaagt erin om bewustwordingsprocessen op gang te brengen bij mensen en kennis op een goede manier over te dragen. Ik heb gemerkt dat essentiŽle inzichten bij mij zijn binnen gekomen zodat ik er in de praktijk mee aan de slag kon gaan.”

Erna van Heeswijk, Bounce