Workshops
Ik geef de workshop in de vorm van een spel, gebaseerd op verschillende theorie?n. De nadruk ligt hierbij reflectie. De uitwerking van de verschillende thema?s gebeurt in samenwerking met de opdrachtgever.

Multiculi-communiceren
Multicultureel communiceren is niet alleen de communicatie tussen verschillende nationaliteiten, maar ook de communicatie tussen verschillende mensen in het algemeen. Sociale klasse, beroep, zelfs een geografische achtergrond kunnen de communicatie tussen mensen onderling sterk beinvloeden. De deelnemers spelen in deze workshop een aantal spellen.Deze spellen zijn gerelateerd aan de vijf dimensies van Hofstede. De doelstelling is mensen bewuster te maken op welke manier ze naar de ander kijken en vanuit welke dimensie ze het meeste werken. Met dit inzicht kan de deelnemer verschillende dimensies inzetten in het contact met de ander.

Forum Theater
Forum Theater is een interactieve vorm van theater waar het publiek actief deelneemt aan hetgeen er op de speelvloer gebeurt.We beginnen met een levendige warming-up waardoor een goede interactie tussen acteurs en publiek ontstaat. Vervolgens zetten we een sc?ne neer die herkenbaar is voor het publiek. We spelen het uit en laten het helemaal mis gaan. Het publiek geeft daarop aanwijzingen om het gedrag van een acteur te veranderen waardoor het effect in de gegeven situatie meteen zichtbaar wordt. Deze vorm is onder andere geschikt voor grote groepen waar discussie gewenst is.

Het Geweldige Idee
levert concrete ideeŽn op, die direct kunnen worden ingezet. Daarnaast is Het Geweldige Idee een inspirerende ervaring op zich. We halen jou en je collega's/medewerkers uit de dagelijkse routine en nemen jullie mee naar een plek waar artiesten, ondernemers, tekstschrijvers, meubelmakers, lean specialisten en managers zich gezamenlijk buigen over jouw vraag.

De workshop biedt gesprekken, games en energisers die speciaal worden ingericht om jouw vraag goed onder de loep te nemen. Wij helpen je bij het ontwikkelen van nieuwe strategieë, het bedenken van nieuwe producten en diensten, het vergroten van de omzet of het besparen van kosten. Wij blazen nieuw leven in werkplezier en stimuleren de sociale vaardigheden binnen jouw team. Wij werken vlot en efficiënt; de resultaten zijn direct toepasbaar.

Desgewenst kunnen we je ook helpen bij het in praktijk brengen van de ideeŽn. In overleg zorgen we voor een plan van aanpak of een volledige implementatie.

Empower yourself!
Wat maakt dat jij die baan krijgt? Welke elementen spelen een essentiŽle rol? Heb je behoefe dit onder professionele begeleiding te onderzoeken, oefenen en waarnemen? Meld je dan aan bij Verdade's Empower Yourself Workshop.

Tijdens de workshop werken we aan de bewustwording van de deelnemer's sterke en unieke eigenschappen en skills. Wij zullen het concrete gedrag van de deelnemer op een respectvolle manier benoemen, zodat hij zich van dat gedrag en belangrijker nog, de effecten van dat gedrag bewust wordt. Wij zullen steeds reflecteren en bekijken op welke momenten de deelnemer zich zeker en sterk voelt tijdens een gesprek en op welke momenten de deelnemer zich minder op zijn gemak en onzeker voelt. Naast het geven van feedback, oefenen we het sollicitatiegesprek waarbij de trainingsacteur de rol van de werkgever zal aannemen, waarin verschillende effectieve gedragingen en gesprekstechnieken worden toegepast.

Op deze manier ervaart de deelnemer welk effectief gedrag tijdens het gesprek kan worden ingezet. Bovendien gaan we kijken welke voorbereiding het beste bij de deelnemer past, welke informatie relevant is om naar voren te brengen en welke kleding gepast is. Wij zorgen dat de deelnemer een sollicitaitegesprek naar eigen hand durf te zetten en zich bovendien zeker en comfortabel voelt tijdens het gesprek.

De Beren-Op-De-Weg-Show
Tijdens deze workshop maken we kennis met de Grote Beren die, als blokkades het wegdek versperren als wij naar ons werk rijden, wanneer wij voor een rustig ritje een bospad inslaan, die de opritten van onze huizen blokkeren wanneer wij thuiskomen na een lange dag. De Grote Beren bepalen onze gedachten en energie. De Grote Beren op de weg staan symbool voor de mogelijke problemen die wij bij voorhand ontwaren aan het begin van een verandering. De Beren-Op-De-Weg-Show helpt ons de Grote Beren op een lachwekkende, productieve en realistische wijze te benaderen.

Deze workshop is ideaal voor teams die gezamenlijk in de startfase van een veranderingsproces staan. Onder begeleiding van de spelleider zal het team kennis maken met de grootste en meest imposante bedreigingen, met als doel: het overwinnen van angsten om de veranderingen zo effectief en goed mogelijk te laten verlopen. Wij werken met een positive attitude: op een informele wijze bereiden wij teams voor op ingrijpende veranderingen of beginnende projecten binnen bedrijven.